OFERTA

Prace księgowe, płacowe i kadrowe prowadzimy komputerowo. dbając o bezpieczeństwo danych sporządzamy bieżącą archiwizację danych. Sprzęt komputerowy serwisowany jest przez wyspecjalizowaną firmę, a oprogramowanie na nim zainstalowane nabyte jest leganie - posiadamy stosowne licencje na poszczególne programy.

Sprawna organizacja biura zapewnia zróżnicowaną i indywidualną obsługę w zależności od potrzeb klientów.
Wykonujemy wszelkiego rodzaju zadania wynikające z bieżących potrzeb naszych klientów, takie jak:

  • prowadzenie ksiąg podatkowych,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • sporządzanie wydruków komputerowych,
  • uzupełnianie deklaracji i składanie ich w urzędach,

Księgowość uproszczoną można prowadzić w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Rozpoczynającym działalność doradzamy wybór formy opodatkowania. Pomagamy także w zakładaniu firm, wyborze formy opodatkowania i rejestracji ich w urzędach gmin (dzielnicy), sądzie, urzędzie skarbowym i ZUS.