O FIRMIE

Biuro Rachunkowe powstało w 1992r. Działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oraz świadectwa kwalifikacyjnego ministra Finansów (Dziennik Urzędowy MF z 1998r. Nr.12 poz.53).
Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Celem działalności biura jest odciążenie naszych klientów od wszystkich spraw związanych z wizytami i kontaktem z urzędami skarbowymi i ZUS, tak aby mogli oni zajmować się wyłącznie swoją działalnością.
Pracownicy biura to doświadczone osoby, które z należytą uwagą traktują swoje obowiązki. Przestrzegają zasad poufności danych, jak również przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Współpracujemy ze specjalistami różnych dziedzin, m.in. prawa pracy, prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Nasi klienci to głównie małe i średnie firmy: handlowe, usługowe, budowlane, transportowe (są wśród nich osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością), obsługujemy też osoby fizyczne